Resultatliste fra Fenstadrunden Lørdag 1 feb 2014.