Resultatliste fra Fenstadrunden Lørdag 4 feb 2017.