Resultatliste fra Fenstadrunden Lørdag 3 feb 2018.