VELKOMMEN TIL BARNAS SKILEKER UTSATT TIL MANDAG 12. FEBRUAR PGA KULDE:

Arrangementet i dag er avlyst grunnet kulde.
Ny dato blir 12.februar.

Barnas skileker kommer til Nes Ski- og Sykkelanlegg mandag 15. januar. Dette er et gratis arrangement for barn mellom 0 og 12 år og alle får premier. Det er også mulig å låne skiutstyr hvis man har behov. Mer informasjon og påmelding her: https://www.skileker.no/event/nes-3/. Vi ses til skifest! Hilsen Nes Ski.